Embedded sistemi
 
6 Vidi takođe

 • Navigacioni Komjuter Apollo-a
 • Inercioni Navigacioni Sistem
 • Real-time operativni sistem
 • Sinhroni programski jezik
 • Mikroprocesor
 • Firmware
 • Programski jezici za embedded sisteme
 • o Ada
  o C
  o Embedded C++
  o Forth
  o Java
 • Operativni sistemi za embedded sisteme
 • o eCos
  o Embedded Linux
  o Embedian
  o JavaOS
  o LynxOS
  o Nucleus RTOS
  o OSGi
  o pSOS
  o QNX
  o Windows CE
  o VxWorks
 
7. Spoljašnji linkovi

Sadržaj

Navigacija