Mikrokontroleri
 
2. Najčešće upotrebljavani mikrokontroleri

 
2.1 AMCC

Do maja 2004, ove ľC je razvijao i prodavao IBM, čija je 4xx familija prodata Applied Micro Circuits Corporation.
 • 403 PowerPC CPU
 • • PPC 403GCX
 • 405 PowerPC CPU
 • • PPC 405EP
  • PPC 405GP/CR
  • PPC 405GPr
  • PPC NPe405H/L
 • 440 PowerPC Book-E CPU
 • • PPC 440GP
  • PPC 440GX
  • PPC 440EP/EPx/GRx
  • PPC 440SP/SPe
   
2.2 Atmel
 • Atmel AT91 series (ARM THUMB architecture)
 • AT90, Tiny & Mega series – AVR (Atmel Norwegian design)
 • Atmel AT89 series (Intel 8051/MCS51 architecture)
 • MARC4
 
2.3 Cypress MicroSystems
 • CY8C2xxxx (PSoC)
 
2.4 Freescale Semiconductor
Do 2004, ove ľC-e je razvijala i prodavala Motorola, čija je poluprovodnička filijala napravila Freescale.
 • 8-bit
 • o 68HC05 (CPU05)
  o 68HC08 (CPU08)
  o 68HC11 (CPU11)
 • 16-bit
 • o 68HC12 (CPU12)
  o 68HC16 (CPU16)
  o Freescale DSP56800 (DSPkontroler)
 • 32-bit
 • o Freescale 683XX (CPU32)
  o MPC500
  o MPC 860 (PowerQUICC)
  o MPC 8240/8250 (PowerQUICC II)
  o MPC 8540/8555/8560 (PowerQUICC III)
 
2.5 Fujitsu
 • F2MC Family (8/16 bit)
 • FR Family (32 bit)
 • FR-V Family (32 bit RISC)
 
2.6 Holtek
 • HT8
 
2.7 Intel
 • 8-bit
 • o MCS-48 (8048 family - also incl. 8035, 8038, 8039, 8040, 8X42, 8X49, 8050; X=0 or 7)
  o MCS-51 (8051 family - also incl. 8X31, 8X32, 8X52; X=0, 3, or 7)
  o 8xC251
 • 16-bit
 • o 80186/80188
  o MCS-96 (8096 family - also incl. 8061)
  o MXS296
 • 32-bit
 • o 80386EX (i386EX)
  o 80960 (i960)
 
2.8 Microchip
 • PIC 12-bita instrukcija
 • PIC 14-bita instrukcija
 • o PIC16F84
 • PIC 16-bita instrukcija
 
2.9 National Semiconductor
 • COP8
 • CR16
 
2.10 NEC
 • 17K
 • 75X
 • 78K
 • V850
 
2.11 Philips Semiconductors
 • LPC2000
 • LPC900
 • LPC700
 
2.12 Renesas Tch. Corp.
 
(Renesas je zajednička avantura Hitachi i Mitsubishi.)
 • H8
 • SH
 • M16C
 • M32R
 
2.13 ST Microelectronics
 • ST 62
 • ST 7
 
2.14 Texas Instruments
 • TMS370
 • MSP430
 
2.15 Toshiba
 • TLCS-870 (8-bit CISC)
 • TLCS-900 (16 and 32-bit CISC)
 • TX19A (32-bit RISC)
 
2.16 Western Design Center
 • 8-bit
 • o W65C02-based ľCs
 • 16-bit
 • o W65816-based ľCs
 
2.17 Ubicom
 • SX-20 SX-28, SX-48, SX-52
 • Ubicom-ova SX serija je 8-bitni kontroler koji ima neobično visoku brzinu, do 75MHz (75 MIPS), i visok stepen fleksibilnosti. Neki korisnici su posmatrali ove mikrokontrolere kao PIC-ove na steroidima. Dok su SC MCU ograničeni sa varijacijama, njihova velika brzina i dodatni resursi omogućavaju programerima da po potrebi naprave "virtualne" uređaje.
 • IP2022
 • Ubicom-ov IP2022 je visoko-performansni (120MIPS) 8-bitni mikrokontroler. Mogućnosti uključuju; 64k Flash kodne memorije (brzi kod i baferovanje pakovanja), 4k memorije podataka, 8-kanalni A/D, razni tajmeri i u-čipu podrška za Ethernet, USB, UART, SPI i GPSI interfejse.
 • IP3022
 • IP3022 je Ubicom-ov poslednji 32-bitni procesor visoke performanse koji radi pri 250Mhz podržavajući 8 hardverskih thread-ova. On je specijalno namenjen Wireless Router-ima.
2.18 Xilinx
 • Microblaze softcore 32 bit mikrokontroler
 • Picoblaze softcore 8 bit mikrokontroler
 
2.19 ZiLOG
 • Z8
 • Z86E02
 
2.20 ... I beskrajno mnogo BASIC programiranih MCU-a

Za skoro svakog proizvođača golog mikrokontrolera, postoji destine malih kompanija koji ih prepakuju u zgodnija pakovanja za hobiste. Njihovi proizvodi su često MCU sa prethodno napunjenim BASIC prevodiocem, zalemljenim u Dual Inline Pin pločicu (DIP) zajedno sa regulatorom napajanja i drugim poboljšanjima. PIC-ovi su izgleda ovde vrlo popularni, verovatno zbog dobre statičke zaštite. Moćniji primeri (napr. brže izvršavanje, više RAM-a i prostora za kod) se izgleda baziraju na Atmel AVR ili Hitachi čipovima.
 
2.20.1 Parallax, Inc.
 • BASIC Stamp - Veliko ime u BASIC mikrokontrolerima. Nekoliko različitih modula je dostupno sa raznim brzinama obrade, RAM-om, veličinama EEPROM-a. najpopularniji je originalni BASIC Stamp 2 modul. BASIC Stamp koristi Parallac kao platformu za uvodno programiranje i robotske kitove.
 • SX-Key - Parallax-ov razvojni alat za SX liniju mikrokontrolera, koji podržava sve raspoložive komercijalne SX čipove. Upotrebom besplatnog SX-Key softvera (Assembly jezik), ili SX/B Compiler (BASIC-stil jezika) od Parallax-a, SX-Key programska alatke može programirati SX čipove in-system i izvršiti in-circuit debagovanje na nivou izvornog koda.
 
2.20.2 PICAXE

Ova klasa kontrolera - ništa drugo do PIC-a sa učitanim BASIC-om - je poznata kao vrlo jeftina. Programator je samo serijski konektor sa tri otpornika. Njihova BASIC-ova dobra funkcionalnost je sputana ograničenim varijablama i IF-GOTO konstruktorima.
 
2.20.3 ZX-24, ZX-40

ZX serija MCU-a se bazira na Atmel Atmega32 procesorima i pokreću Virtuelnu Mašinu koja ima ugrađen multitasking, matematiku 32-bitnog pokretnog zareza i preko 1k RAM-a za korisnički program. Multitasking unapređuju strukturalniji prilaz kodiranja za interfejs uređaja koji zahtevaju servis upita, napr. serijski uređaji, IR itd.

Programski jezik za ZX seriju je Zbasic, moderni dijalekt Basic-a po uzoru na Microsoft-ov Visual Basic. Najveće poboljšanje u odnosu na tipičan MCU Basic dijalekt su parametrizovane podrutine/funkcije koje podržavaju lokalne varijable. Stroga provera tipa je sledeće unapređenje koje pomaže bržem pisanju ispravnog programa.
 
2.20.4 Cubloc

Comfile pravi seriju mikrokontrolera markirani kao Cubloc, koristeći Atmel Atmega128 procesor. Oni su vrlo konkurentni sa cenom, budući da su namenjeni industrijskim aplikacijama, i imaju neke lepe osobine kao što je Ladder Logic u dodatku BASIC-a, ogromnu 80k bajtnu programsku memoriju, i hardver impulsne modulacije.
 
 
Sadržaj

Navigacija