Merni uređaji > Merači
AE V3CT3C - Uređaj za merenje temperature i doziranje protoka tečnosti
Opis uređaja
Tehničke karakteristike
Opcije
Tehnički opis
Solucije - aplikacije
Izgled uređaja
Prodaja
 
Opis uređaja
Uređaji ovog tipa se montiraju u hermetički zatvorenu kutiju da bi se sprečio uticaj vlage i agresivne sredine. Ovaj uređaj ima dva LED displeja od kojih jedan prikazuje protok tečnosti u litrima, a drugi temperaturu tečnosti u stepenima Celzijusa. Podaci za merenje temperature se uzimaju sa eksterne sonde koja se montira u cev kojom protiče tečnost (voda), a podaci o protoku se uzimaju sa eksternog merača protoka koji daje podatke u impulsima/lit. protoka. Elektronika merača protoka se povezuje sa registratorom količine protoka tečnosti koji daje 1 impuls po litru. Prikazivanje količine istakanja brojanjem unazad. Predviđena je mogućnost dodavanja predstepena koji bi obuhvatio i preciznije merače protoka koji daju više impulsa po litru (1200, 2500, 4500 itd po želji), a podešavanje količine koja će isteći vrši se rotacionim kodiranim BCD prekidačima sa brojevima (THUMB WHEEL). Uređaj ima taster za START početka istakanja i komanduje elektroventilom izvan uređaja. Svi eksterni elementi su galvanski izolovani od uređaja. V3CT3C Serijski se ugrađuje u uređaj VODOMIX 999.
Tehničke karakteristike
Opseg merača protoka: 1- 999 lit
Termometarski opseg: od 0°C do 99.9°C
Merač protoka: 000 - 999 litara (1 imp / lit )
Displej: 13,5mm crveni LED velikog sjaja
Komanda elektroventila: triak, 6A / 400V (galvanski razdvojen od elektronike uređaja)
Merač protoka: kontaktni ili elektronski (struja 5mA)
Frekvencija merenja: DC - 10 kHz
Napajanje: 220VAC / 10VA
Kućište: plastično
Dimenzije kućišta: 180 x 110 x 90mm
Tehnički opis
 
Opcije
-Dodaci za preciznost merenja protoka
Solucije - aplikacije primene
- Pekarska industrija
- Konditorska industrija
- Vinarska industrija
- Prehrambena industrija
Izgled uređaja

 

 
Hobi
Osnovi elektronike
Embedded sistemi
Mikrokontroleri
 
WebMail
Marketing
Prodaja