Svetlosni efekti > Dimeri
AEDD-MC64 DMX - Rekovska mikrokontrolerska jedinica za kontrolu 64 dimerska kanala
Opis uređaja
Tehničke karakteristike
Opcije
Tehnički opis
Solucije - aplikacije
Izgled uređaja
Prodaja
 
Opis uređaja
Mikrokontrolerska jednica nam služi kao pretvarač DMX signala iz scenskog stola u korisne signale koje dimerske jednice mogu da obrade i prenesu informaciju putem potrebnog napona za pogon sijalica. Ova jedinica je predviđena za rad sa dimerskim modulima tipa AE DD 8M/V prema kojima ima komunikaciju preko višežilne komande. Signalizacija dolaska signala se očitava na LED diodama kao i radno stanje jedinice. Tastatura za podešavanje početnog radnog kanala je osvetljena tako da je manipulacija laka. Napajanje mikrokontrolera se dobija iz prethodno pomenute dimerske jednice i u fazi je sa trofaznom mrežom napajanja.

Zbog moguće udaljenosti rasvetnog stola i ove mikrokontrolerske jednice ubačen je galvanski razdvojen ulaz za RS 485.
Tehničke karakteristike
Kontroloni protokol: DMX 512
Izbor radnog kanala: THUMB WHEEL (3 cifre)
Opseg kanala: 512
Napajanje: torfazno, 3x 4,5VA
Ulazni priključak: 1x XLR5P F, 1x XLR5P M
Izlazni priključak: 8x DB9/M
Dimenzije: 1HE x 19" x 200mm
Tehnički opis
 
Opcije
Nema
Solucije - aplikacije primene
- Scenska rasveta
Izgled uređaja
 

 

 
Hobi
Osnovi elektronike
Embedded sistemi
Mikrokontroleri
 
WebMail
Marketing
Prodaja