Svetlosni efekti > Dimeri
AEDD-MC64M DMX - Mikrokontrolerska jedinica za kontrolu 64 dimer. kanala
Opis uređaja
Tehničke karakteristike
Opcije
Tehnički opis
Solucije - aplikacije
Izgled uređaja
Prodaja
 
Opis uređaja
Mikrokontrolerska jednica nam služi kao pretvarač DMX signala iz scenskog stola u korisne signale koje dimerske jednice mogu da obrade i prenesu informaciju putem potrebnog napona za pogon sijalica. Ova jedinica je predviđena za rad sa dimerskim modulima tipa AE DD 8M/V prema kojima ima komunikaciju preko višežilne komande. Signalizacija dolaska signala se očitava na LED diodama kao i radno stanje jedinice. Tastatura za podešavanje početnog radnog kanala je osvetljena tako da je manipulacija laka. Napajanje mikrokontrolera se dobija iz prethodno pomenute dimerske jednice i u fazi je sa trofaznom mrežom napajanja.
Tehničke karakteristike
Kontroloni protokol: DMX 512
Izbor radnog kanala: THUMB WHEEL (3 cifre)
Opseg kanala: 512
Napajanje: iz modula
Ulazni priključak: 1x XLR5P F, 1x XLR5P M
Dimenzije: 105 x 50 x 150mm
Temperatura rada: -10 do +50°C (relativne valžnosti do 90%)
Tehnički opis
 
Opcije
Nema
Solucije - aplikacije primene
- Scenska rasveta
Izgled uređaja
 

 

 
Hobi
Osnovi elektronike
Embedded sistemi
Mikrokontroleri
 
WebMail
Marketing
Prodaja