Svetlosni efekti > Dimeri
AEDD-OS24/125 - 24-kanalna rekovska jedinica sa automatskim osiguračima
Opis uređaja
Tehničke karakteristike
Opcije
Tehnički opis
Solucije - aplikacije
Izgled uređaja
Prodaja
 
Opis uređaja
Ova osiguračka jednica je predviđena za rad sa dimerskim modulima tipa AE DD 8M/V . Izvedena je signalizacija ispada osigurača.
Tehničke karakteristike
Broj osigurača: 24
Nazivna struja pojedinčnog osigurača: 16A
Dimenzije: 2HE x 19" x 150mm
Tehnički opis
 
Opcije
Nema
Solucije - aplikacije primene
- Scenska rasveta
Izgled uređaja
 

 

 
Hobi
Osnovi elektronike
Embedded sistemi
Mikrokontroleri
 
WebMail
Marketing
Prodaja